PEGA-LI UNA ULLADETA


A Medi , Mate, Castellà i Valencià ja teniu jocs i activitats del nou trimestre i que caldria mirar... VÍDEO: la nutrició

 
VÍDEO :  els números enters

VIDEO : la tilde diacrítica


VÍDEO : eufemismes ( una versió més educada de la caputxeta vermella )
RESUMINT

        Cal escoltar varies vegades  el discurs sencer per a treure una idea general , apuntant les paraules que no s'entenen i cercant el significat al diccionari . Posteriorment, escoltarem el discurs en xicotetes parts, resumint-les . Darrerament donarem forma, utilitzant connectors, farem un esborrany, revisarem i passarem a net.

Aconsellable fer-se un esquema ( arbre o clau ) i on s'organitzen  els diversos temes  que es parlen en el discursDE TOT UN POC ... A NADAL!!A LES PÀGINES D' EIXIDES I DE  FESTES HI ÉS EL REPORTATGE...   
 I NO OBLIDES DEIXAR ALGUN COMENTARICONEGUENT EUROPA

ELS JOCS D'EUROPA...DEMOSTRA'T EL QUE SAPS !!

 

DE LA U.E.

 

JOCS DE LA UNIÓ EUROPEA

 

 

Gaudint una estona !!Utilitza la imaginació per crear la teva xicoteta història.

     

http://apliedu.xtec.cat/petites_histories/historia.php?lang=ca&num=3&id_story=61


Utilitza el joc per a una lectura eficaç

 

UTILITZA EL JOC PER A ENTRENAR-TE A LLEGIR 

ESCRIVINT LA HISTÒRIA


CAL FER AQUESTA WEBQUEST , PER A MEDI . PLAÇ DE LLIURAMENT EL DIMECRES 28 DE NOVEMBREESCRIVINT LA HISTÒRIA

TOTS SANTSA festes i varis el reportatge gràfic... 
bons " Tots Sants " de POR!!!

GUIONS DE LES LECTURES DEL PRIMER TRIMESTRE


CASTELLANO                                               VALENCIÀ
Portada PAULA Y EL AMULETO PERDIDO


TRABAJO DE CASTELLANO OBLIGATORIO
(comprensión lectora, expresión escrita y búsqueda de información )
1er.trimestre

Consiste en leer el libro :

PAULA Y EL AMULETO PERDIDO “
de Rafael Salmerón y Concha Lopez Narvaez

Una vez leído se hará un trabajo sobre el libro y de acuerdo con el siguiente guión :

a) TÍTULO DEL LIBRO
b) AUTOR
c) ILUSTRADOR
d) EDITORIAL
e) AÑO DE EDICIÓN
f) BREVE BIOGRAFIA DEL AUTOR
g) GÉNERO: fantasía, histórica, hechos reales,  biográfica, aventuras, policíaca, etc

h)  RESUMEN  BREVE DEL ARGUMENTO ( máximo 50 líneas )   : tienes que contestar a las siguientes preguntas

- ¿Quienes son los protagonistas? (presentación)
-  ¿Dónde pasa ?( presentación )
-  ¿Cuándo pasa? (presentación)
- ¿Qué pasa? (nudo)
- ¿Como se soluciona? (desenlace)

i) OPINIÓN PERSONAL DEL LIBRO (¿ que es lo que más me ha gustado?, ¿ lo que menos?, ¿porqué?, dificultades a la hora de leerlo y todo aquello que creas conveniente poner ( mínimo 15 líneas )

            Fecha màxima de presentación : 30 de noviembre

NORMAS : La realización de este trabajo es obligatorio para aprobar la asignatura.  Se descontarán 0’1  puntos sobre 10  por cada  falta ortográfica  (acentos incluidos) Se puntuará la presentación ( portada, buena letra, sin tachones, aseado, etc ) Se permite la utilización de medios informáticos para la presentación del trabajo. SI NECESITA AYUDA NO DUDE EN CONSULTAR CON SU PROFESOR/A ,A PARTIR DE LAS 12,30H.
TREBALL DE VALENCIÀ – 1r. trimestre
 ( comprensió lectora, expressió escrita i cerca de  informació )“ PER UN PLAT DE MACARRONS “ de Mercé Canela

Una vegada llegit, caldrà fer un xicotet treball sobre el llibre i d’ acord amb el següent guió :
a) TÍTOL LLIBRE
b) AUTOR
c) IL·LUSTRADOR
d) EDITORIAL
e) ANY D’ EDICIÓ
f) BREU BIOGRAFIA DE L’AUTOR
g) GÈNERE : fantasia, fets reals, biogràfica, por, humor,misteri, aventura …

h) RESUM BREU DE  L’ ARGUMENT  ,  es contestarà cadascuna d’ aquestes preguntes

-          Quins són els protagonistes ? ( presentació )
-          On passa ? (presentació )
-          Quan passa? (presentació )
-          Què passa? (nus )
-          Cóm es soluciona? ( desenllaç )

     
     i) OPINIÓ PERSONAL DEL LLIBRE  ( què és el que més m’ agradat ?, el que menys?, per què?, dificultats que he tingut en la lectura?, etc )

DATA DE PRESENTACIÓ  30 NOVEMBRE

El treball deurà presentar-se, amb folis grapats i portada. La realització d’ aquest treball és obligatori i indispensable per aprovar l’ assignatura. Es tindrà molt en compte les faltes ortogràfiques ( accents inclosos ) així com la presentació ( bona lletra, net,etc ).PER CADA FALTA ( accents inclosos ) HI HAURÀ UNA PENALITZACIÓ SOBRE 10 . Està permès la utilització de mitjans informàtics , però en aquest cas sols es permetran un màxim de 15 faltes ortogràfiques greus ( estrangerismes, accents, etc )

MINI RELATOS DE MIEDOUs deixe uns quants links on podreu entrar en pàgines amb contes de por molt curts.

 
MINI CUENTOS DE MIEDO I


 
MINI CUENTOS DE MIEDO  II


 
 MINI CONTES DE POR I

 
 MINI CONTES DE POR II

TREBALLANT LA HISTÒRIA ....
LA MÀQUINA DEL TEMPS...


Estudi i investigació de les 3 primeres edats de la història

a) EIX CRONOLÒGIC DE LA HISTÒRIA


b) LA PREHISTÒRIA :

       b-1) Paleolític : espècies bípedes al  planeta ( des de l’ Austrolopitecus fins l’Homo sapiens sapiens )...
b-2) Neolític : que es cultivava ?, zones de conreu on es desenvolupa l’agricultura i ramaderia . Que tipus de ramat hi havia ? etc..
b-3) Edat dels Metalls : on apareixen els primer metalls ?, quins eren ? ....

c) EDAT ANTIGA :

       c-1) Pobles colonitzadors : d’on provenien?, on es van assentar? , què productes comerciaven ?...
       c-2) Pobles conqueridors :
             c-2-a) Cartaginesos : d’on venien?, què volien ?, on es van assentar ?...
             c-2-b) Romans : d’on venien?, què volien?, que van conquerir ?...
       c-3) Pobles de la Península Ibèrica : on vivien els ibers ?, on vivien els celtes?, ...

d) L’EDAT MITJANA :

       d-1) Els visigots : què poble era?, quants van vindre ?...
       d-2) Al-Andalùs : d’on venien els musulmans?, per què van vindre a la Península Ibèrica ? com van conquerir la península?...
       d-3) Els regnes cristians : on es formen els primers regnes cristians?, Com van reconquerir la península ?...COMÚ EN TOTS  ELS PUNTS
    de què vivien?; quins,  on i com vivien?;  qui manava? ; en què creien?; com representaven el seu art? ; invents i descobriments ( aspectes econòmics, socials,polítics,religiós, artístic i invents/descobriments )
RECURSOS WEB ON CONSULTAR

A) GENERALS :
Vídeo “ on line “B) PREHISTÒRIA :Imatges de la prehistòria :C) EDAT ANTIGA :D)  EDAT MITJANA :

VÍDEOS  “ ON LINE “ :

Prehistòria
E. antiga .E. Mitjana :


DE TOT UN POC....
JOCS DE TOTA MENA , DE TOTES LES MATÈRIES I PER A TOTS ELS CURSOS... 

La tardor cal gaudir-la
Juga amb els teus pares, amics , germans o cosins. Posa a prova els que saps