MATEMÀTIQUES


 

 
EL SENYOR PI I LA TAULA DE MULTIPLICAR  

PRACTICA LA DIVISIÓ 


  
CALAIX DE MATEMÀTIQUES DIVERTIDES


 
 JOCS PER A PRACTICAR : de 1r de primària  a batxiller


LA F 1 DELS NÚMEROS  


 MILS DE JOCS PER A GAUDIR DE LES "MATES"

 
CÀLCUL MENTAL

3r  trimestre 

ÀREES 
MEDINT ÀREES 
 LA SUPERFÍCIELA CIRCUNFERÉNCIA Y EL NÚMERO PI

EJERCICIOS DE PERÍMETROS Y ÁREAS
JOC : JUGANT AMB EL ROMBOIDE 
EL PERQUÈ DE L'AREA DEL TRIANGLE 
JUGANT AMB EL TRIANGLE 
TEST SOBRE LES ÀREES 


PRACTICA AMB LES MESURES


2n trimestre  

Joc : què són les fraccions ?  


FRACCIONS EQUIVALENTS 
EXERCICIS AMB FRACCIONS EQUIVALENTS 
REDUINT FRACCIONS A COMÚ DENOMINADOR


EXERCICIS DE SUMES DE FRACIONS AMB DENOMINADOR DIFERENT
JOC : EL CUINER I LA SUMA DE FRACCIONS

MULTIPLICACIÓ DE FRACCIONS


 DIVISIÓ DE FRACCIONS
EXERCICIS DE x I : DE FRACCIONS


EXERCICIS DE MÚLTIPLES D'UN NÚMERO  
JOC : SALVANT ALS MÚLTIPLES

Mínim comú múltiple M.C.M.


Què és el M.C.M.? 
EXERCICIS M.C.M. 
EXERCICIS DE MÚLTIPLES I DIVISORS
PROBLEMES DE M.C.M.
JOC : EL ROBOT DEL M.C.M.


CRITERIS DE DIVISIBILITAT
Criteris de divisibilitat del 2 al 12  

MÀXIM COMÚ DIVISOR (m.c.d.)


NÚMEROS PRIMS I COMPOSTOS

 
Els nombres enters
Números enters : l' ascensor 

AUTOAVALUACIÓ : demostra el que saps
  
OPERACIONS AMB DECIMALS 
DESCOMPONDRE DECIMALS 
COMPAREM DECIMALS 
ARREDONIM DECIMALS 
 SUMA DE DECIMALS
RESTA DE DECIMALS 
MULTIPLICACIÓ DE DECIMALS 

MULTIPLICANT PER 10,100,1000...( principiants ) 

MULTIPLICANT PER 10,100,1000... ( experts ) 

 
DIVIDINT AMB DECIMALS AL DIVIDEND
 DIVIDINT AMB DECIMALS AL DIVISOR 
DIVIDINT AMB DECIMALS AL DIVIDEND I AL DIVISOR 
DIVIDINT PER 10,100,1000...(experts ) 
 DIVIDINT PER 10,100,1000...( sols els més experts!!!)

 JOC : EL TRESOR DE LA GRUTA
AUTOAVALUACIÓ +, - , X: què sé ?

 AUTOAVALUACIÓ DE LES DIVISIONS

 Vídeo musical de les potències


Les potències 
El quadrat d'un número natural 
 Números al quadrat
JOC AMB POTÈNCIES 
EXAMEN DE POTÈNCIES 
POTÈNCIES D'EXPONENT 2 I 3 
CALCULA POTÈNCIES AMB MAQUINETA 


 
Potències de base 10 
Què són les potències de base 10?
TALLER DE POTÈNCIES DE BASE 10 


 
Què són les arrels quadrades ?
Coneixer les arrels quadrades i les potències 
Exercicis amb arrels quadrades 
Exercicis amb arrels quadrades II
Exercicis d'arrel amb maquineta de fer comptes
PRACTICA L'ARREL QUADRADA Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada